Ειδικές κατασκευές πόρτας

Είδος και ειδικές κατασκευές πόρτας. Στην ΠΟΡΤΕΞ κατασκευάζουμε πόρτες ειδικής σχέδιο μελέτης,  για την κάλυψη διαφορετικών εφαρμογών. Πόρτες με κλειδαριές εσωτερικού χώρου, με κλειδαριά ένδειξης (wc), με κλειδαριά ασφαλείας. Ειδικές κατασκευές πόρτας όπως διπλές πόρτες για την κάλυψη μεγαλύτερων ανοιγμάτων τοιχοποιίας, συρόμενες πόρτες για χώρους με περιορισμένη πρόσβαση για εσωτερική ή εξωτερική εφαρμογή στην τοιχοποιία, σπαστές πόρτες για χώρους με μικρότερο άνοιγμα πόρτας, πόρτες διπλής κατεύθυνσης (aller retur),  πόρτες με κρυφούς μεντεσέδες για ιδιαίτερες διακοσμητικές εφαρμογές, διακοσμητικές κάσες και πατάρια.

Με διπλούς μεντεσέδες
Με κρυφούς μεντεσέδες
Σπαστές
Συρόμενες
Αλλέρ ρετούρ
Διπλή πόρτα
Διπλή συρόμενη
Διακοσμητική κάσα
Πατάρι

Με διπλούς μεντεσέδες

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Με τρείς διπλούς μεντεσέδες και κλειδαριά agb medianna (απλή, λουτρού, ασφαλείας).

Κλειδαριά εσωτ. χώρου
Διπλός ρυθμιζόμενος μεντεσές
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση

Με κρυφούς μεντεσέδες (3D)

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Με τρείς τρείς κρυφούς (3D) μεντεσέδες και μαγνητική κλειδαριά (απλή, λουτρού, ασφαλείας).

Μαγνητική κλειδαριά εσωτ. χώρου
Κρυφός μεντεσές 3D
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση

Σπαστή (απλή)

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με περιορισμένο άνοιγμα. Με κλειδαριά agb medianna, δύο μεντεσέδες (τύπου πεταλούδα) στη μέση του φύλλου πόρτας και τρείς διπλούς μεντεσέδες agb. 

Κλειδαριά εσωτ. χώρου
Μεντεσές τύπου πεταλούδα + διπλός ρυθμιζόμενος μεντεσές
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση

Σπαστή plus

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με περιορισμένο άνοιγμα. Κλειδαριά γάντζος με χωνευτό χερούλι, τρείς 3D (κρυφούς) μεντεσέδες στη μέση του φύλλου πόρτας και τρείς διπλούς μεντεσέδες agb. 

Κλειδαριά γάντζος με χωνευτό χερούλι
Μεντεσές τύπου πεταλούδα + διπλός ρυθμιζόμενος μεντεσές
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση

Συρόμενη πόρτα

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με περιορισμένο άνοιγμα. Κλειδαριά γάντζος με χωνευτό κλειδί και μηχανισμό συρόμενης πόρτας. Κατασκευή συρόμενης εξωτερικής ή χωνευτής. 

Κλειδαριά γάντζος με χωνευτό χερούλι
Μηχανισμός συρόμενης πόρτας
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση

Συρόμενη χωνευτή

Διπλή πόρτα

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με μεγάλο άνοιγμα πρόσβασης. Το ανοιγόμενο φύλλο (Α) κατασκευάζεται με πλάτος 90 εκ. (88 εκ. άνοιγμα). Το δεύτερο φύλλο (Β) κατασκευάζεται βάση των διαστάσεων του ανοίγματος τοιχοποιίας και κλειδώνει με χωνευτό σύρτη στο πάνω μέρος της πόρτας. Με κλειδαριά agb medianna και 3 τρείς διπλούς μεντεσέδες agb ανά φύλλο πόρτας. 

Κλειδαριά εσωτ. χώρου
Διπλός ρυθμιζόμενος μεντεσές
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση

Διπλή συρόμενη

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με άνοιγμα πλάτους έως 190 εκ.. Κλειδαριά γάντζος με χωνευτό κλειδί και τυφλό χωνευτό χερούλι στο δεύτερο φύλλο. Με δύο μηχανισμούς συρόμενης πόρτας. Κατασκευή συρόμενης εξωτερικής ή χωνευτής.  

Κλειδαριά γάντζος με χωνευτό χερούλι
Χωνευτό χερούλι συρόμενης πόρτας (τυφλό)
Διπλή συρόμενη πόρτα εξωτερική
Διπλή συρόμενη πόρτα χωνευτή

Διπλής κατεύθυνσης (aller retour)

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με εύκολη πρόσβαση ανοίγματος και από της δύο πλευρές. Με δύο μεντεσέδες διπλής κατεύθυνσης (βαρέως τύπου) ανά φύλλο πόρτας. 

Μεντεσές αλλέρ ρετούρ
Αριστερή κατεύθυνση
Δεξιά κατεύθυνση
Διπλή πόρτα αλλέρ ρετούρ

Διακοσμητικό κάσωμα

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με ανοιχτή πρόσβαση χωρίς φύλλο πόρτας. 

Πατάρι

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με αποθηκευτικό πατάρι. Με ένα ή δύο πορτάκια.

Χερούλια